Редакційний штат

Редактори

Діана Олександрівна Гамандій, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна

Наталія Коломієць, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна