ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ У ФОРМУВАННІ ЦІЛІСНОГО СПРИЙНЯТТЯ ПРИРОДИ СТАРШИМИ ДОШКІЛЬНИКАМИ ТА МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2706-6258.2(4).2020.222908

Ключові слова:

наступність, заклад дошкільної освіти, початкова ланка освіти, діти дошкільного віку, діти молодшого шкільного віку, цілісне сприйняття природи, природа, формування, цілісний розвиток.

Анотація

У статті розкрито особливості врахування наступності у формуванні цілісного сприйняття природи між старшими дошкільниками та молодшими школярами. Метою статті є аналіз теоретико-методичних засад забезпечення наступності під час сприйняття природи у дошкільній та початковій освітніх ланках. Визначено та проаналізовано основні детермінанти дослідження. Уточнено поняття «наступність», «цілісне сприйняття природи», розглянуто теоретико-методологічні засади формування цілісного сприйняття природи. З’ясовано особливості педагогічної діяльності вихователя в умовах сучасного закладу дошкільної освіти та вчителя сучасної початкової школи; підкреслено, що ефективність наступності у формуванні цілісного сприйняття природи зумовлена збереженням провідних напрямів розвитку дітей, що сприятиме поступовому переходу від гри до процесу навчання як до нового виду діяльності.

Біографії авторів

Людмила Іщенко, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри психології та педагогіки розвитку дитини.

Тетяна Дука, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра психології та педагогіки розвитку дитини.

Ірина Підлипняк, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра психології та педагогіки розвитку дитини.

Посилання

Bazovyi komponent doshkilnoi osvity. (2012). Vykhovatel-metodyst doshkilnoho zakladu. Spetsvypusk. 1–29 [in Ukrainian].

Bedina, K., Pisna, V. (2002). Pryroda – okrasa i chynnyk zhyttia. Doshkilne vykhovannia, 5, 29 [in Ukrainian].

Bohush, A. M., Kychuk, N. V. (1996). Do postanovky problemy spadkoiemnosti formuvannia v ditei 6‒7 rokiv zahalnonavchalnykh umin. Materialy Chetvertykh Kostiukivskykh chytan (25 veresnia 1996 r.). (Vols. 1‒3); Vol. 1. Kyiv: Vydavnytstvo DOK, 83‒87 [in Ukrainian].

Bohush, A. M. (1999). Movlennievyi rozvytok ditei: sutnist ta shliakhy realizatsii. Doshkilne vykhovannia, 6, 3–5 [in Ukrainian].

Vashulenko, O. (2007). Dydaktychne zabezpechennya nastupnosti. URL: https://osvita.ua/school/ method/674/ [in Ukrainian].

Honcharenko, S. U. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Hupaliuk, I., Holiuk, O. A. Aktualni problemy nastupnosti doshkilnoi i pochatkovoi osvity. URL:https://conference.pu.if.ua/forum/files/30112017/6/gyp.pdf [in Ukrainian].

Derzhavnyi standart pochatkovoi osvity: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21 liutoho 2018 r. № 87 / Kabinet Ministriv Ukrainy. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti [in Ukrainian].

Dodatok do lysta MON Ukrainy vid 19.04.2018 № 1/9-249 Instruktyvno-metodychni rekomendatsii shchodo zabezpechennia nastupnosti doshkilnoi ta pochatkovoi osvity. URL: https://nus.org.ua/news/mon-rozrobylo-rekomendatsiyi-shhodo-nastupnosti-doshkilnoyi-ta-pochatkovoyi-osvity [in Ukrainian].

Zabezpechennia nastupnosti mizh doshkilnoiu ta pochatkovoiu osvitoiu. URL: https://www.pedrada.com.ua [in Ukrainian].

Zabezpechennya procesu nastupnosti zakladu doshkilnoyi osvity – pochatkovoyi shkoly v umovax reformuvannya osvity. (2018). URL: http://soippo.edu.ua/images/ [in Ukrainian].

Zaporozhets, O. V. (1967). Psykholohiia. Kyiv: Radianska shkola [in Ukrainian].

Intehrovanyi kurs «Ia doslidzhuiu svit». URL: https://edera.gitbook.io/glossary/metodiki-vikladannya-u-1-klasi/world [in Ukrainian].

Kovalchuk, H. M., Kovalchuk, H. O. (1999). Vykhovannia ekolohichnoi svidomosti. Pochatkova shkola, 10, 17–19 [in Ukrainian].

Kovshar, O. V. (2015).Teoretyko-metodychni zasady organizaciyi peredshkilnoyi osvity. Kryvyj Rig: Vyd. R. A. Kozlov. URL: http://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/0564/618/1 [in Ukrainian].

Kodenecz, O. Innovacijni modeli pobudovy kompetentisno zoriyentovanogo osvitnogo procesu v doshkil`nomu navchalnomu zakladі. URL: https://dnz.ucoz.net/ [in Ukrainian].

Mantula, T. I. (2007). Nastupnist u formuvanni tsilisnoho spryiniattia pryrody mizh doshkilnoiu ta pochatkovoiu lankamy osvity. Candidate’s thesis. Kirovohrad [in Ukrainian].

Nastupnist u formuvanni tsilisnoho spryiniattia pryrody mizh doshkilnoiu ta pochatkovoiu lankamy osvity. URL: https://revolution.allbest.ru/pedagogics/00657866_1.html [in Ukrainian].

Nova ukrayinska shkola: poradnyk dlya vchytelya. (2018). N. M. Bibik (Ed.). Kyyiv: Litera LTD. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/ [in Ukrainian].

NUSh: Typova osvitnia prohrama dlia ZZSO, rozroblena pid kerivnytstvom O. Ya. Savchenko, vid 22 liutoho, 2018 r. URL: http://osvita.ua/school/program/program-1-4/60407 [in Ukrainian].

Preemstvennost mezhdu doshkolnum y nachalnum obrazovanyem v uslovyah vvedenya novuh obrazovatelnuh standartov. URL: https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2015/11/07/preemst vennost-mezhdu-doshkolnym-i-nachalnym-obrazovaniem-v [in Ukrainian].

Problemy nastupnosti doshkilnoi ta pochatkovoi shkilnoi osvity ta shliakhy yikh vyrishennia. URL: https://stud.com.ua/17866/pedagogika/problemi_nastupnosti_doshkilnoyi_pochatkovoyi_shkilnoyi_osviti_shlyahi_virishennya [in Ukrainian].

Strunnikova, D. I. (2000). Nastupnist v oznaiomlenni z pryrodoiu ditei 6 i 7 rokiv (v umovakh diialnosti navchalno-vykhovnoho kompleksu «shkola-dytiachyi sadok»). Candidate’s thesis. Kirovohrad [in Ukrainian].

Tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy. (2002). V. S. Kalashnyk (Ed.). Kharkiv [in Ukrainian].

Trofimov, Yu. L. (Ed.). (2001). Psykholohiia. Kyiv [in Ukrainian].

Filosofiia. (2003). I. F. Nadolnij (Ed.). Kyiv [in Ukrainian].

Filosofskyi slovnyk. (1986). V. I. Shynkaruka (Ed.). Kyiv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-04

Номер

Розділ

Статті