ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2706-6258.2(4).2020.223061

Ключові слова:

професійна діяльність, засоби інформатизації, WEB-ресурси, інформаційний ресурс, WEB-технології, освітній процес, професійні та особистісні якості, портрет сучасного вчителя інформатики.

Анотація

У статті розкрито особливості професійної діяльності учителя інформатики. Досліджено відмінність підготовки фахівців інших спеціальностей, вчителів-предметників, фахівця в галузі інформаційних технологій від професійної діяльності вчителя інформатики. Виділено три рівні освоєння дидактичних можливостей WEB-ресурсів: рівень користувача WEB-pecypca, рівень розробника WEB-ресурсів, рівень викладача WEB-технологій. Виокремлено завдання вчителів та учнів інформатики в інформаційно-комунікаційно освітньому середовищі. Розкрито специфіку роботи вчителя інформатики. Визначено професійні та особистісні якості майбутнього вчителя інформатики.

Біографія автора

Андрій Шуляк, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Аспірант.

Посилання

Antonchenko, M. O. (2019). Informatsiino-tsyfrova kompetentsiia pedahoha. Stvorennia informatsiino-osvitnoho seredovyshcha suchasnoho zakladu osvity Ukrainy: proceedings of the Scientific and Practical Conference. Sumy: NVV KZ SOIPPO, 5–8 [in Ukrainian].

Baranova, N. V. (2012). Podgotovka budushhih pedagogov k jeffektivnomu ispol'zovaniju informacionnyh obrazovatelʼnyh resursov pri obuchenii shkol'nikov. Candidate’s thesis. Kaluga [in Russian].

Bifert, N. V. (2019). Rol suchasnykh informatsiinykh tekhnolohii u stvorenni tsyfrovoho osvitnoho kontentu. Tsyfrovi tekhnolohii v osvitnomu protsesi zakladiv osvity: proceedings of the Scientific and Practical Conference. Rivne: ROIPPO, 14–20 [in Ukrainian].

Blagov, M. B. (2004). Formirovanie gotovnosti studentov k ispolʼzovaniju informacionnyh tehnologij v pedagogicheskoj dejatelʼnosti. Candidate’s thesis. Saratov [in Russian].

Bondarenko, T. V., Tkachuk H. V. (2018). Dosvid orhanizatsii naukovo-doslidnytskoi diialnosti maibutnikh uchyteliv informatyky v umovakh vprovadzhennia khmarnykh tekhnolohii. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia: Pedahohichni nauky, Vyp. 2, 3–9 [in Ukrainian].

Vezirov, T. T. (2009). Formirovanie professionalʼnyh umenij budushhih uchitelej matematiki i informatiki na osnove web-tehnologij. Candidate’s thesis. Mahachkala [in Russian].

Hyrka, I. V. (2015). Orhanizatsiino-pedahohichni umovy formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv informatyky v protsesi fakhovoi pidhotovky. Obrii, 1, 64–67 [in Ukrainian].

Hurevych, R. S., Kademiia, M. Yu., Shevchenko, L. S. (2012). Informatsiini tekhnolohii navchannia: innovatsiinyi pidkhid. Hurevycha R. S. (Ed.). Vinnytsia: Planer [in Ukrainian].

Dyvak, V. V. (2019). Vykorystannia media informatsiinykh tekhnolohii u zmishanomu navchanni v systemi vidkrytoi pisliadyplomnoi osvity. Tsyfrovi tekhnolohii v osvitnomu protsesi zakladiv osvity: proceedings of the Scientific and Practical Conference. Rivne: ROIPPO, 39–42 [in Ukrainian].

Zhaldak, M. I. (2011). Systema pidhotovky vchytelia do vykorystannia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii v navchalnomu protsesi. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia 2: Komp’iuterno-oriientovani systemy navchannia, 11, 3–15 [in Ukrainian].

Zaporozhko, V. V. (2011). Formirovanie gotovnosti budushhego uchitelja informatiki k rabote v komp'juternoj srede obuchenija. Candidate’s thesis. Orenburg [in Russian].

Korotun, O. V. (2019). Osnovy profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv informatyky v zakladakh vyshchoi osvity. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia 5: Pedahohichni nauky: realii ta perspektyvy, Issue 69, 109–112 [in Ukrainian].

Magomedov, R. M. (2017). Podgotovka uchitelej informatiki k ispolʼzovaniju novyh organizacionnyh form v obrazovatelʼnom processe. Doctor’s thesis. Moskva [in Russian].

Moiko, O. (2019). Profesiina pidhotovka vchyteliv informatyky u vitchyznianykh zakladakh vyshchoi osvity. Molod i rynok, 5, 103–109 [in Ukrainian].

Morze, N. V. (2003). Systema metodychnoi pidhotovky maibutnikh vchyteliv informatyky v pedahohichnykh universytetakh. Extended abstract of doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Olefirenko, N. V. (2015). Teoretychni i metodychni zasady profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly do proektuvannia dydaktychnykh elektronnykh resursiv. Extended abstract of doctor’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Razinkina, E. M. (2005). Formirovanie professional'nogo potenciala studentov vuza s ispol'zovaniem novyh informacionnyh tehnologij. Doctor’s thesis. Magnitogorsk [in Russian].

Spirin, O. M. (2007). Teoretychni ta metodychni zasady profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv informatyky za kredytno-modulnoiu systemoiu. M. I. Zhaldaka (Ed.). Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka [in Ukrainian].

Surhaev, M. A. (2010). Razvitie sistemy podgotovki budushhih uchitelej informatiki dlja raboty v uslovijah novoj informacionno-kommunikacionnoj obrazovatel'noj sredy. Doctor’s thesis. Moskva [in Russian].

Tarenko, L. B. (2017). Pedagogicheskie uslovija formirovanija analiticheskih umenij u studentov budushhih specialistov v oblasti informacionnyh tehnologij. Candidate’s thesis. Nizhnij Novgorod [in Russian].

Shovkun, V. V. (2016). Profesiohrama suchasnoho vchytelia informatyky. Modern problems and ways of their solution in science, transport, production and education’2016: proceedings of the International conference. URL: https://sworld.education/konfer43/132.pdf [in Ukrainian].

Khmil, N. A. (2018). Veb-portfolio yak zasib formuvannia profesiinoi hotovnosti maibutnikh uchyteliv do vykorystannia khmarnykh tekhnolohii v osvitnomu protsesi. Web of Scholar, Vol. 4, 44–47 [in Ukrainian].

Shakhina, I. Yu. (2013). Vyznachennia i napriamy stvorennia informatsiinoho osvitnoho seredovyshcha. Problemy ta perspektyvy formuvannia natsionalnoi humanitarno-tekhnichnoi elity, Issue 36–37, 245–255 [in Ukrainian].

Shovkun, V. V. (2016). Profesiohrama suchasnoho vchytelia informatyky. Modern problems and ways of their solution in science, transport, production and education’2016: proceedings of the International conference. URL: https://sworld.education/konfer43/132.pdf [in Ukrainian].

Shovkun, V. V. (2016). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv informatyky u kvaziprofesiinii diialnosti. Candidate’s thesis. Kherson [in Ukrainian].

Jusupova, F. A. (2013). Sovershenstvovanie podgotovki budushhego uchitelja informatiki k optimizacii soderzhanija i vyboru form obuchenija v obshheobrazovatelʼnoj shkole Respubliki Tadzhikistan. Candidate’s thesis. Dushanbe [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-04

Номер

Розділ

Статті