ОСНОВНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Ірина Малишевська Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини., Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0889-2552

DOI:

https://doi.org/10.31499/2706-6258.1(5).2021.234766

Анотація

У статті сформульовано основні чинники впливу на становлення та розвиток інклюзивної освіти в Україні. Проаналізовано закордонний та вітчизняний досвід сучасних інклюзивних тенденцій в освіті. Досліджено, що для розвитку інклюзивної практики вітчизняної освіти потрібні системні інституційні зміни. Доведено, що до найскладніших змін відносять професійне мислення педагогічних фахівців та свідомість усього суспільства, що впливає на економічні та фінансові основи функціонування усієї системи освітньої інклюзії. Визначено, що на шляху впровадження інклюзивної освіти виникає багато соціальних проблем, зокрема: стереотипи і забобони; відмова педагогічних працівників, дітей та їхніх батьків прийняти нові принципи освіти; нестача комплексних психолого-педагогічних знань і технологій, спеціальних моніторингових досліджень досвіду вітчизняної інклюзивної освіти. Зафіксовано, що супротивники інклюзії наводять основні чинники, які, на їхню думку, обґрунтовують недоцільність інклюзивної освіти: суспільство неготове до такої форми освіти; психолого-педагогічні фахівці неготові до реалізації інклюзії. Визначено завдання пошуку шляхів розуміння основної ідеї інклюзії, яка забезпечує рівне ставлення до всього дитячого розмаїття. Розв’язання цього першочергового завдання забезпечить свідому підготовку педагогічних фахівців на всіх рівнях освіти: від системи навчання здобувачів вищої освіти до системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти.
Окреслено основні системотвірні чинники впливу на становлення та розвиток інклюзивних освітніх процесів в Україні. До них віднесено: ціннісний, понятійно-термінологічний, законодавчий, нормативно-правовий, фінансово-економічний, кадровий, науково-методичний, навчально-методичний, матеріально-технічний, організаційний, громадський. Для визначення закономірностей розвитку інклюзивної освіти необхідним є вивчення її основних соціально-філософських концептів.

Ключові слова: інклюзія, інклюзивна освіта, системотвірні чинники інклюзивної освіти, діти з особливими освітніми потребами, інклюзивні тенденції, інклюзивне суспільство, інтеграція, гуманістичне суспільство.

Біографія автора

Ірина Малишевська, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Доктор педагогічних наук, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-09

Номер

Розділ

Статті