№ 1(3) (2020)

Частина 2

Зміст

Статті

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ EUROCOMGERM «DIE SIEBEN SIEBЕ» У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ» PDF PDF (English)
Антон Андреєв 6-14
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ PDF PDF (English)
Яків Бойко 15-21
УМОВИ УСПІШНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО ВИБОРУ СФЕРИ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF PDF (English)
Оксана Браславська, Оксана Герасименко 22-28
ГНУЧКИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ КУРСУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО ВЖИТКУ PDF PDF (English)
Світлана Ващенко, Маргарита Мороз 29-35
ОСНОВИ ПРОЄКТУВАННЯ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ PDF PDF (English)
Микола Гагарін 36-41
СИСТЕМА ОВОЛОДІННЯ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ТЕХНОЛОГІЄЮ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ PDF PDF (English)
Тетяна Грітченко, Оксана Лоюк 42-49
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ЛІНІЙНОЇ АЛГЕБРИ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ PDF PDF (English)
Віталій Дубовик, Галина Іщенко 50-58
ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА СІМ’Ї У ВИХОВАННІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF PDF (English)
Алла Залізняк, Світлана Гаврилюк 59-64
ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ PDF (English) PDF
Олена Ільїна 65-70
ХУДОЖНЄ ПІЗНАННЯ ТА ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ОСОБИСТОСТІ: ТОЧКИ ПЕРЕТИНУ В КОНТЕКСТІ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ PDF PDF (English)
Оксана Комаровська 71-78
ДО ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЄКТУ «ШКОЛА ТЬЮТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ» У СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ PDF PDF (English)
Олександр Максимов 79-85
МОДЕЛЬ «ПЕРЕВЕРНУТОГО» НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН МАЙБУТНІМ УЧИТЕЛЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ PDF PDF (English)
Олена Мартинюк, Галина Лисак 86-93
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ТА СТІЙКИХ ВИРАЗІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ PDF PDF (English)
Валерія Мусафір 94-101
ПРОМИСЛОВЕ ШКІЛЬНИЦТВО СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ: АКСІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗМІСТУ ОСВІТИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ ст. – 1918 рр.) PDF PDF (English)
Мирослав Пагута 102-108
ВИХОВНА РОЛЬ ТЬЮТОРА В СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ PDF PDF (English)
Світлана Подпльота 109-119
ЕКСКУРСІЯ ЯК ФОРМА ІНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМУ ДЛЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ PDF PDF (English)
Ірина Резніченко, Валентина Пісняк 120-126
ТЕХНІЧНА ТА МЕТОДИЧНА ЗІСТАВНА ЕКЗЕРСИСУ НАРОДНО-СЦЕНІЧНОГО ТАНЦЮ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ PDF PDF (English)
Ірина Ткаченко 127-134
ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF PDF (English)
Світлана Фурдуй, Ольга Замашкіна 135-143
СИСТЕМА СУЧАСНИХ ПРОЄКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АРХЕТИПІ ПОЄДНАННЯ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ ЖИТТЯ PDF PDF (English)
Марія Якубовська, Марія Грицай 144-149
РЕЦЕНЗІЯ на колективну монографію «Current issues of inclusive tourism introduction in Ukraine and other countries» PDF
Рафал Димчик 150